КАУЗА

Русаля

Благотворителен търг на картини с кауза в подкрепа на Училище по изкуства и занаяти „Димитър Екимов“, с. Русаля

КаузаТова е един уникален проект, който се случва за първи път в България и няма аналог нито на Балканите, нито в Източна Европа. Различното и иновативното в него е фокусът му, изцяло съсредоточен върху будни и даровити деца от най-бедните слоеве на обществото и от различни етноси. Деца израстващи в пълна социална изолация и носещи клеймото на обреченост, деца лишени от правото на равен старт и шанс за развитие. Техния брой расте заплашително и изправя обществото и държавата ни пред  огромна отговорност за бъдещето.  Целта на училището е адекватно решение на тази ситуация и в пълна сила може да се нарече историческа, защото спасява животи и променя съдби.

КаузаВъзпитаниците на Училище „Димитър Екимов“ идват от цялата страна. Тук им се предоставя БЕЗПЛАТНО образование, целогодишен пансион с добри условия на живот, индивидуална грижа и много любов! Образователната програма включва освен задължителните предмети и засилено изучаване на изкуства – театър, музика, танц, рисуване, както и типични за България занаяти, приложими в съвременния бизнес. Поставени в подходящи условия децата имат възможността да преодолеят натрупаните социални, емоционални и образователни дефицити, вследствие досегашния им начин на живот, и да изберат за себе си алтернативен път за развитие, развивайки творческия си и интелектуален потенциал. Мисията на училището е да се изградят личности с устойчива ценностна система и житейски принципи, интелигентност, самочувствие и увереност и не на последно място, да бъдат мотивирани да живеят и работят в родината си.

КаузаУчилището е позиционирано в центъра на България – с. Русаля, общ Велико Търново. Изборът е съобразен с идеята децата да живеят сред природа, на тихо, спокойно и красиво място и същевременно да са близо до големи университетски градове и до знакови места, свързани с българската история, традиции и култура. Разполага с 26 дка. земя, върху която постепенно се изгражда цялостния Училищен комплекс с капацитет за 250 ученика. Вече са построени първи учебен корпус, къща за живеене на два етажа, къща за храна, в която са разположени кабинет на психолог, медицински кабинет и амбулатория. Предстои изграждането на втори учебен корпус, спортна зала и 2 игрища за спорт; арт-комплекс с театрална зала, изложбени пространства и творчески ателиета; открит амфитеатър; еко-градинки, детски площадки, велоалеи и др.

Училището се самофинансира, има открита сметка на сайта https://www.rusalya.org/, а във https://www.facebook.com/Rusalya можете да видите най-актуалната информация.

© 2024 InterAGRI. Всички праза запазени.